Реферат: Принципи вирощування свиней, Xreferat.ru, Банк рефератів

29.07.2015

Принципи вирощування свиней

повинні вирішити для себе наступні питання:

який вибрати метод розведення – чистопородна або схрещування;

якщо схрещування, то будь – двох — або трехпородное;

які породи краще вибрати для схрещування і звідки їх

завезти.

Кращими відтворними якостями відрізняються свиноматки при трехпородном схрещуванні: багатоплідність вище на 0,53 поросяти, молочність на 4,8 кг, ніж у маток великої білої породи при чистопородному розведенні. Для підвищення багатоплідності маток в трехпородном схрещуванні краще використовувати помісних маток, а не кнурів: багатоплідність підвищується на 0,69 порося.

Деяку перевагу за відгодівельними та м’ясними якостями подається у трехпородного молодняку, причому найменше кормів [приріст витрачає молодняк від помісних маток, а м’ясні у потомства від помісних кнурів.

Переклад свинарства на промислову основу. Переваги та недоліки даної технології виробництва свинини

При конвеєрної технології виробництво свинини здійснюється за технологічною схемою відтворення, що забезпечує рівномірність випуску продукції протягом року, зайнятість робочої сили і цілорічне використання капітальних будівель і устаткування. При промисловій технології виробництво свинини формування всіх виробничих груп має здійснюватися з циклу. Для свинарських комплексів з поголів’ям 12, 24, 27 і 54 тисячі голів прийнятий семиденний цикл, а для комплексів з поголів’ям свиней 108 і 216 тисяч голів щоденний. Ритмом виробництва називають рівні проміжки часу, протягом яких формують виробничі групи свиней, отримують молодняк і реалізують товарну продукцію. Ритм обумовлюється статевим циклом свиноматок і включає три періоди – поросності, підсисного і подальшого плідного осіменіння. Іноді статевий цикл називають ритмом відтворення (репродукції), але слід пам’ятати, що цей цикл є тільки частиною ритму виробництва. Нарешті, треба мати на увазі, що термін поточно-цехове виробництво прийнятний тільки для великих свинарських комплексів потужністю 54 108 тисяч голів.

Виробничі приміщення уніфіковані для використання певних вікових груп за принципом «повністю зайнято» або «повністю вільно». Організація праці при ритмічному виробництві свинини у господарстві повинна бути роздільно-цехова. Сектор відтворення повинен складатися з чотирьох цехів: осіменіння та утримання свиноматок першого періоду поросності; другий цех – для утримання свиноматок другої половини поросності; третій – для опоросу і утримання підсисних маток з поросятами і четвертий – цех дорощування поросят. Відгодівля свиней проводиться в окремому цеху. Рівень годівлі та мікроклімату повинен забезпечувати високий рівень продуктивності свиней. Ремонт маточного поголів’я повинен становити 40%.

Розглянемо технологію з семиденним циклом, яка передбачає отримання поросят через семиденні проміжки групами залежно від виробничої програми підприємства. При обсязі виробництва 12 тисяч голів в рік щотижня повинна зніматися з відгодівлі 321 голова (обсяг виробництва 12000 поділений на кількість тижнів у році 52). При відході поросят за період відгодівлі 1-2% з цеху дорощування має щотижня на відгодівлю надходити 235 голів. Відхід поросят в цеху дорощування становить 3-4%, отже, до відбирання поросят від маток необхідно мати 245 голів. При відході за підсисний період 8-9% поросят на час опоросу потрібно отримати 270 поросят. В цеху утримання підсисних маток під маткою знаходиться 10 поросят, таким чином, потрібно мати 27 підсисних маток. Після проведення опоросів 10% маломолочних маток (3 голови) відразу надходять в цех запліднення. Всього на опорос надходить 30 маток (27+3). При планованому прохолосте після першого осіменіння 20-25% щотижня потрібно осіменяти 37 маток.

Для забезпечення злучки 37 маток щотижнева група неодружених маток повинна бути в 1,3–1,4 рази більше (50-55 маток). Групу маток, як виробничу одиницю, що комплектують і зберігають у постійному складі з моменту запліднення до відлучення поросят. Місткість свинарника-маточника повинна відповідати кількості маток в групі підсисного періоду в залежності від річного обсягу виробництва. Всього протягом року повинні бути сформовані 52 виробничі групи маток (за кількістю тижнів). При проведенні одного туру опитувань і вирощування поросят під матками приміщення зайнято 56 днів (42 дні тривалість підсисного періоду і 14 днів – профілактичний період). Щоб забезпечити конвеєр, на фермі потрібно мати 8 приміщень для утримання підсисних маток з поросятами (56:7).

У приміщеннях дорощування поросят вони знаходяться 75-79 днів, і при середньодобовому прирості живої маси 350 р. молодняк досягає маси 36 кг у віці 119 днів.

Для забезпечення конвеєра в цеху дорощування має бути певна кількість приміщень, розрахований шляхом ділення кількості днів перебування поросят-от’емишей в приміщенні для дорощування на сім (тривалість виробничого циклу на фермі). І ще одне приміщення, необхідне для проведення санітарно-профілактичних та ремонтних робіт.

119-42

7 +1= 12

Місткість кожного приміщення має відповідати кількості поросят у виробничій групі от’емишей (235-245 станко-місць). Кожні сім днів в цех відгодівлі надходить 235 голів молодняку з середньою живою масою 36 кг. Молодняк на відгодівлі знаходиться 119 днів і досягає живої маси 100 кг Середньодобовий приріст за період відгодівлі становить 620 р. Для забезпечення потоку на дільниці відгодівлі необхідно мати 18 секцій:

110-36

7:7=17+1=18

Одна секція щотижня залишається вільною і підготовляється для прийому нової виробничої групи свиней. Слід пам’ятати, що конвейерность виробництва і повна занятість приміщень буде підтримуватися лише за умови досягнення планованих середньодобових приростів.

При зниженні середньодобових приростів збільшується період, необхідний для досягнення молодняком необхідної живої маси.

Найважливішою умовою забезпечення промислового виробництва свиней є організація осіменіння свиноматок, яка визначає нормальне протягом всього технологічного процесу на свинофермі промислового типу.

В цеху осіменіння та утримання маток першого періоду поросності злучку проводять холостих маток, виявляють маток, повторно прийшли в охоту, та їх осіменяють протягом так званого критичного періоду поросності (28 днів після осіменіння).

Кожні сім днів має бути случено 37 свиноматок. Це число забезпечується за рахунок надходження 22 маток (з 27 у групі з цеху опоросу і утримання підсисних маток) після відлучки від них поросят; трьох маток, переведених у групу холостих відразу після опоросу; семи маток з виробничої групи, слученных тім’я тижнями раніше і які прийшли в охоту. П’ять маток (20%) відразу після відлучення вибраковують і замінюють резервної групи ремонтних свинок, підготовлених до злучки.

Виробничу групу маток містять в індивідуальних станках 28 днів, для підвищення заплідненості і збереження поросності.

Цех утримання маток другого періоду поросності призначений для явно поросних маток, яких утримують в цеху з 29 по 108 день поросності, а за 7 днів до опитування переводять у цех опоросу. Для утримання маток другого періоду поросності потрібно приблизно 12 приміщень

108-28

7 = 12

Поголів’я ремонтних свинок в резервної групі повинно бути в сім разів більше їх щотижневої потреби для осіменіння. У нашому випадку замінюють 5 маток, отже, в резервної групі має бути не менше 35 ремонтних свинок, з яких 5 прийдуть в охоту і протягом тижня осеменяться.

Робота з ремонтним молодняком ведеться за принципом потрійного відбору. Перший відбір ремонтного молодняку проводять під час відлучення поросят з багатоплідних гнізд, високомолочної маток. У цей період відбирають свинок у чотири рази більше потреби. Кожні сім днів відбирають на комплексі з обсягом виробництва 12 тис. голів 20 свинок.

У віці 119 днів при передачі молодняку на відгодівлю в групі ремонтних свинок проводять другий відбір – вибраковують відстаючих у рості і розвитку свинок (40% – 8 голів), а що залишилися 12 голів переводять у приміщення для вирощування ремонтного молодняку. Остаточний відбір і оцінку ремонтного молодняку проводять перед злучкою, коли вибраковують 50%, що залишилися ремонтних свинок.

З вище наведених розрахунків випливає, що щоденне поголів’я свиней на комплексі на 12 тис. голів на рік має бути наступним:

– цех осіменіння та утримання маток першого періоду поросності: 50 холостих маток, підготовлених до злучки, 35 ремонтних свинок живою масою 120 кг і 148 запліднення маток (37 голів у групі) протягом 4 тижнів або 28 днів;

– цех утримання маток другого періоду поросності: 360 голів (по 30 голів в групі протягом 12 тижнів) з 29 по 108 день поросності;

– цех опоросу і утримання підсисних маток з поросятами: 30 супоросних маток протягом тижня до опоросу (109-114 день поросності), 162 підсисні матки (по 27 голів у групі) протягом 6 тижнів (42 дні підсисного періоду), 1475 поросят сисунів (число отриманих поросят у технологічній групі 270 голів, помножене на шість груп, за вирахуванням відходу 9%);

– цех вирощування поросят: 2590 голів (кількість поросят у технологічній групі 245, за вирахуванням відходу 4%). Поросята в цеху знаходяться з 43 по 119 день, або 11 тижнів;

– цех відгодівлі: 3960 голів (17 технологічних груп за кількістю тижнів з 120 по 238 день відгодівлі), 231 голові в групі за вирахуванням відходу 2%;

– секція вирощування ремонтних свинок – 288 голів. При середньодобових приростах 500 р. тривалість періоду вирощування свинок після цеху дорощування до 120 кг складає 168 днів, або 24 тижні. Кожна технологічна група після другого відбору складається з 12 голів (12х24=288).

Лише на комплексі будет720 основних маток. При навантаженні на кнура виробника при штучному осіменінні 100 маток для комплексу потрібно 7 основних кнурів, 7 кнурів пробників (відношення 1:1) і 7 ремонтних кнурів (відношення 1:1).

Щоденне поголів’я свиней на комплексі з обсягом виробництва 12 тис. голів на рік складе 9119 голів(50+35+148+360+30+162+1475+7+7+7+2590+3960+288).

Короткий опис статті: вирощування свиней Класифікація свиней по продуктивності, їх різновиди. Вгодованість оцінюваних тварин, їх кондиція і фізіологічний стан. Хімічний склад і калорійність м’яса сільськогосподарських тварин. Переклад свинарства на промислову основу. Принципи, вирощування свиней

Джерело: Реферат: Принципи вирощування свиней — Xreferat.ru — Банк рефератів, творів, доповідей, курсових і дипломних робіт

Також ви можете прочитати