Таблиці світових одиниць вимірювання

24.02.2017

Таблиці світових одиниць виміру

класифікація та область застосування різних заходів

Заходи — засоби вимірювань, призначені для відтворення фізичних величин заданого розміру. Заходи використовують як еталони, зразкові або робочі засоби вимірювань. В залежності від похибок заходи поділяють на класи точності.

Для початку наведемо таблицю основних множників, які застосовуються до різних заходів вимірювання.

2 унції

Великобританія, США

Примітки:

1. Практичні зручності такої системи полягали у використанні коефіцієнтів 12,16,32,96, які ділилися на більше (в порівнянні з метричною системою) кількість чисел. Коефіцієнт 40 давав змогу безпосередньо визначати на вагах будь вагу в межах пуда в цілих фунтах за допомогою тільки чотирьох гир (1,3,9 і 27 фунтів).

1 берковець = 10 пудів = 10 х 40 фунтів = 10 х 40 х 32 лотів = 10 х 40 х 32 х 3 золотників = 10 х 40 х 32 х 3 х 96 часток.

2. Стара Імперська система заходів базувалася на трьох стандартних заходи: ярді, фунті і галоні, еталони яких зберігалися в Лондоні. У Великобританії було проведено три реформи (1963, 1976 і 1985) щодо скасування та зміни окремих заходів і терезів. Всі аптекарські і тройські заходи були скасовані. Крім того в більшості галузей було наказано використовувати метричну систему мір.

3. Американська система заходів була практично ідентична англійської, але в 1836 році були прийняті деякі заходи стандартизації. Наприклад, винний галон був змінений з 231 куб. дюйма на 277 куб. дюймів. Також для вимірювання сипучих тіл був введений сухий галон (269 куб. дюймів). Аж до середини XX-го століття існували розбіжності між англійською (імперської) та американською системами вимірювання довжини. Так в американській системі дюйм дорівнював 2,540005 см, а в імперській — 2,53998 див. Обидва були прирівняні до 2,54 см в липні 1959 р. проте в США до теперішнього часу використовується геодезичний Фут (survey feet), заснований на старому значенні дюйма.

4. Аптекарська вагова система, употреблявшаяся при зважуванні ліків. Ваговою одиницею є аптекарський Фунт (libra). У Росії він був рівний 358,328 р, в Англії — 373,242 р, в Німеччині — 350,783 р.

ТАБЛИЦЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ

В механіці, сила — міра механічної дії на дане матеріальне тіло з боку інших тел. Це дія викликає зміна швидкостей точок тіла або його деформацію і може мати місце як при безпосередньому контакті (тиску притиснутих один до одного тіл), так і через посередництво створюваних тілами полів поле тяжіння, електромагнітне поле). Сила — величина векторна і в кожний момент часу характеризується числовим значенням, напрямом у просторі і точкою докладання.

Короткий опис статті: таблиця вимірювання маси машинобудівне проектування, зварюваність сталей

Джерело: Таблиці світових одиниць виміру

Також ви можете прочитати